2018. évi törvényváltozások

Összefoglaló a lényegesebb módosításokról
Szerző: Vidovics Gábor, a HLB Magyarország audit managere
2017. október 9.
Image

Az Országgyűlés 2017. június 13-i ülésnapján fogadta el a 2017. évi LXXVII. törvényt az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról. A törvényváltozások egyaránt érintik a 2017. és 2018. évi adóévet. A cikkben a 2018. január 1-jétől hatályos, fontosabb változásokról adunk rövid áttekintést.

Szja törvény

A lakáshoz kapcsolódó adómentes tételek közül megnövekedett az ugyanazon munkáltató által nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatás adómentes értéke.

Tao törvény

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény vonatkozásában változás történt a bejelentett részesedés fogalmának meghatározásában. A 2018. január 1-jétől hatályos törvényváltozások értelmében már nem kritérium, hogy a szerzett részesedés mértéke elérje a 10%-ot, így bármely mértékű részesedés bejelenthető és ezáltal érvényesíthető kapcsolódó adóalap csökkentő tétel.

Bővült az adóalap csökkentő tételek köre: bizonyos feltételek teljesülése esetén csökkentheti az adóalapot a munkavállalók számára bérlakás céljából épített épületek értéke, valamint elektromos töltőállomás létesítése esetén annak bekerülési értéke.

A 2018. évi törvényváltozások mellett került elfogadásra továbbá az a módosítás a korai fázisú vállalkozások (startup) fogalmi meghatározásában, miszerint nem szükséges, hogy legalább egy fő kutató-fejlesztő munkavállaló legyen a vállalkozásban. A változtatás 2017. június 20-tól hatályos.

Áfa törvény

A törvényváltozások következtében 2018. január 1-jei hatállyal csökken az emberi fogyasztásra alkalmas élő hal (kivétel: díszhal), a friss, hűtött vagy fagyasztott hal (kivétel: cápa) illetve házi sertés esetében annak élelmezési célra még alkalmas vágási mellékterméke és belsősége esetében eddig alkalmazott áfakulcs mértéke 5%-ra. Szintén 5% lesz az alkalmazandó áfakulcs 2018. január 1-jétől az internet-hozzáférési szolgáltatások vonatkozásában.

 

Jövedéki adó törvény

A sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék és az alkoholtermék adóztatásához kapcsolódóan változik a kisüzemi sörfőzde fogalmi meghatározása. 2018. január 1-jétől, a törvényváltozások alapján az évente legfeljebb 200 ezer hektoliter sört előállító adóraktár minősül kisüzemi sörfőzdének. Ezáltal bővül a kisüzemi sörfőzdében előállított sörre vonatkozó kedvezményes adómértéket alkalmazók köre.

Gépjárműadó törvény

Az adó megállapításáról és kezeléséről szóló rész új paragrafussal egészül ki, mely alapján, ha az adóalany az adóévben mentes az adó alól, az önkormányzati adóhatóságnak nem kell határozatot hoznia, pusztán a nyilvántartásában rögzíti az adómentesség tényét.

Eho törvény

A törvényváltozások értelmében 2018. január 1-jétől megszűnik az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet terhelő adófizetési kötelezettség.

Törvény az adózás rendjéről

Az az adózó, aki üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat, 2018. január 1-jétől köteles bejelenteni külföldi pénzintézetnél vezetett valamennyi érvényes számlaszámát, a számlát vezető külföldi pénzintézet nevét, valamint a számla megnyitásának és lezárásának napját.

Új fogalomként szerepel az adófizetési biztosíték. Az adóhatóság az adóregisztrációs eljárás keretében, a 2018. január 1-jétől hatályos törvényváltozások eredményeképp, vizsgálja, hogy az adószám megállapítását követően szükséges-e – meghatározott feltételek teljesülése esetén – adófizetési biztosíték előírása az adózó esetében. Ennek összege az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás túlfizetéssel csökkentett értéke.

Az adózás rendjét érintő törvényváltozások közé tartozik továbbá, hogy a számlázóprogramból kibocsátott, 100 000 forint áfatartalmat meghaladó számlák esetében szükséges online adatszolgáltatás bevezetésének időpontját a tervezett 2017. július 1-jéről 2018. július 1-jére változtatta a törvényalkotó.

Számviteli törvény

A jelentős összegű hibákra vonatkozó bekezdéshez kapcsolódóan új rendelkezés került a törvénybe. Ez alapján, ha az adóhatóság a későbbi üzleti években mérlegkészítésig jogerősen megváltoztatja egy korábban már elszámolt, adóhatósági ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba vonatkozásában a megállapítását, akkor a változtatás hatását tárgyévben kell elszámolni.

A fentieken túlmenően a 2018. január 1-jétől hatályos törvényváltozások módosították még többek között az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról, valamint a helyi adókról szóló törvényeket. A törvényváltozások igen szerteágazóak, ezért bizonytalanság esetén célszerű szakértő segítségét igénybe venni.

Kapcsolat
Ha kérdése van, forduljon hozzánk! Csapatunk készséggel áll rendelkezésére.
Lépjen velünk kapcsolatba!