A legfontosabb 2019-es adó- és számviteli változások

Szerző: Szeles Szabolcs, a HLB Magyarország senior partnere
2018. szeptember 6.
Image

A Magyar Országgyűlés 2018. július 20-án fogadta el az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló, 2018. évi XLI. törvényt. A Magyar Közlönyben július 25-én megjelent módosítások egyik fő célja, hogy biztosítsák a jogharmonizációt és csökkentsék az adminisztrációs terheket. Az elsősorban adózást érintő törvény legfontosabb újdonsága, hogy megszűnik számos cafeteria elem kedvező adózása, az egészségügyi hozzájárulás pedig 2019-től beolvad a szociális hozzájárulási adó rendszerébe, amelyről külön törvényt hirdetnek majd ki. Az adóváltozások mellett a törvény számos, a számviteli szabályozásra vonatkozó változást is tartalmaz. Cikkünkben összefoglaljuk a 2019-es adó- és számviteli változások közül a legfontosabbakat.

Art. 

Az adózás rendjéről szóló törvényben két fontos változást kell kiemelnünk. Az egyik, miszerint 2019-től az adóhatóságnak kamatot kell fizetnie, ha döntése jogszabálysértő, és az adózónak visszatérítési igénye keletkezik. A másik a késedelmi pótlék növekedése a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékére. Az önellenőrzési pótlék mértéke változatlan marad.

Szja törvény 

A személyi jövedelemadóval kapcsolatos legfontosabb változás a cafeteria rendszer átalakulása. 2019. január 1-jétől csak a SZÉP kártya három alzsebébe adható kedvezményes közteher mellett béren kívüli juttatás. A készpénz cafeteria (100 000 forintig) kedvező adózása, valamint a lakáscélú munkáltatói támogatás és a mobilitási célú lakhatási támogatás adómentessége megszűnik.

További változás, hogy az adóelőleget érintő nyilatkozatokat – pl. családi kedvezmény, az első házasok kedvezménye – 2019-től ügyfélkapun keresztül is be lehet nyújtani, illetve, hogy a NAV az egyéni vállalkozóknak is elkészíti a bevallás-tervezetet. A bevallási határidő az adóévet követő május 20-a lesz számukra is (már a 2018-as adóévre is érvényesen).

 

Tao törvény 

A jogszabály kihirdetését követő 31. naptól kivezetésre kerül az a korlátozás, amely szerint a további részesedés bejelentésének feltétele, hogy az adózó az eredeti részesedés szerzését bejelentette az adóhatósághoz. További változás a definícióban, hogy az átalakulás, egyesülés, szétválás nem minősül a folyamatos, egy éves kötelező tartási időszak megszakításának.

Már a kihirdetést követő naptól hatályos változás, hogy kedvezőbbé válnak az energiahatékonysági beruházások adókedvezményére vonatkozó feltételek.

Szintén a törvény kihirdetésétől hatályos, hogy a belföldi partnertől közvetlenül igénybe vett K+F szolgáltatásra vonatkozóan érvényesíthető adóalap-kedvezményt az érintett felek írásbeli nyilatkozata alapján a megrendelő és a szolgáltatásnyújtó megosztva is érvényesítheti.

2019. január 1-jétől emelkedik a beruházásokra fordítható összeg: a fejlesztési tartalék maximum összege a jelenlegi 500 millió forint helyett 10 milliárd forint lesz. A munkahelyi óvoda üzemeltetésére fordított költség pedig az adóalapnál elismert költség lesz.

 

Szocho törvény 

Az egészségügyi hozzájárulás 2019-től beolvad a szociális hozzájárulási adó rendszerébe, az adóról külön törvény kerül elfogadásra. Az új, egységes adómérték 19,5%. Megszűnik az egészségügyi hozzájárulás jelenlegi, 14%-os kulcsa.

Változik továbbá a korábbi felsőhatár-számítás is. Aki munkaviszonyában havi szinten a minimálbér összegének kétszeresét keresi, annak például az osztalék vagy az árfolyamnyereségből származó jövedelem után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie. (Jelenleg az egészségügyi hozzájárulás összege 450 000 forintban van maximalizálva.)

Áfa törvény 

A tejek adómértéke 2019-től egységesen 5% (ESL és UHT tejek esetében is) lesz. A gabona és acélipari termékek esetében továbbra is alkalmazható a fordított adózás rendszere, egészen 2022. június 30-ig.

Egyéb adók

A népegészségügyi termékadóban 2019. január 1-jétől a legtöbb jövedéki adótörvény szerinti alkoholtermék adóköteles terméknek minősül. A baleseti adó megszűnik, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatás adóztatása a biztosítási adó keretén belül valósul meg, az adó mértéke a legtöbb esetben csökken.

Az egyszerűsített vállalkozói adó, az eva kivezetésre kerül: a 2019. adóévre 2018. december 20-ig az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentéssel választható, ezt követően az áttérés nem lehetséges. Azon adózók, akik 2018. december 20-ig élnek az eva választásának lehetőségével, a továbbiakban is a törvény hatálya alatt maradhatnak.

További 2019-es adó- és számviteli változások

2019. július 1-jétől megszűnik a székhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz történő külön bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettség, azt kiváltja az állami adóhatóság adatközlése.

2019. január 1-jétől magánszemélyek bankszámlájáról történő utalások esetén átutalásonként a 20 000 forint alatti részre nincs adófizetési kötelezettség.

A 2019-től érvénybe lépő, a számviteli szabályozást módosító törvény szerint lehetővé válik, hogy az összemérés elvének eleget téve egy időszakban lehessen kimutatni a támogatási bevételt az elszámolt költséggel, ha bizonyíthatóan be fog folyni a támogatás.

Kedvezően változik továbbá átalakulás esetén a goodwill elszámolása is. A hatályos magyar szabályozás szerint a részedéseket megvásárlásukkor vételáron kell a könyvekben szerepeltetni. Amennyiben a részesedés megvásárlásakor a jövőbeni jövedelemtermelő képessége alapján azonosításra került, hogy a céltársaság vételára jelentős üzleti vagy cégértéket tartalmaz, az új törvény lehetővé teszi, hogy egy későbbi beolvadás vagy összeolvadás esetén az üzleti vagy cégérték (goodwill) kimutatásra kerüljön, amennyiben a goodwill a jövőben várhatóan megtérül, illetve a beolvadó társaság él a vagyonértékelés lehetőségével. Ezt a módosítást már a törvény hatálybalépését követően induló átalakulásokra is alkalmazni lehet.

Végül, de nem utolsó sorban a 2019-es adó- és számviteli változások közül ki kell emelnünk, hogy változik a vagyoni értékű jogok apportálásának elszámolása. A gazdasági társaság tulajdonosa által bevitt vagyontárgyaknak a tulajdonos társaságnál nyilvántartott értéke és a létesítő okiratban meghatározott apport ellenértéke eltérhet. Ezen két érték különbözetét számolhatja el a tulajdonos társaság egyéb bevételként vagy egyéb ráfordításként. 2019-től ez a szabályozás már a vagyoni értékű jogok apportálására is alkalmazandó, hasonlóan az egyéb apportálandó vagyontárgyakhoz.

Amennyiben részletesebben érdekli a 2019-es adó- és számviteli változások bármelyik eleme, vagy tudni szeretné, hogyan érinti az Ön cégét, keresse meg bizalommal munkatársainkat!

Kapcsolat
Ha kérdése van, forduljon hozzánk! Csapatunk készséggel áll rendelkezésére.
Lépjen velünk kapcsolatba!