Újdonságok a 2020. évi beszámoló elkészítésében

Változik többek között a projektek elszámolása és a céltartalék képzése is
Szerző: Szeles Szabolcs, a HLB Magyarország senior partnere
2020. október 14.
Image

Közeleg a 2020. évi beszámoló készítésének időszaka. Az éves zárásra történő felkészülés során számos új számviteli fogalommal és szabállyal kell megismerkednünk. Ebben a felkészülésben, vagyis a 2020. évi beszámoló elkészítéséhez kívánunk cikkünk olvasóinak segítségére lenni. 

Projekt cégek árbevételének elszámolása

Az utóbbi évek egyik legradikálisabb hazai számviteli változását hozta a több időszakot érintő projektek bevétel-elszámolásának megjelenése, amelyet először kell figyelembe venni a 2020. évi beszámoló elkészítése során. A 2020. január 1-jétől hatályba lépő változás, amely már a 2019. üzleti évre vonatkozóan is alkalmazható volt, jelentősen közelít a nemzetközi szabályozáshoz. A mérföldkőnek tekinthető változás lényege, hogy a számviteli törvény szakít a számlázáshoz köthető bevétel-elszámolásnak és a költségek készletként történő kimutatásának hagyományával, és lehetőséget biztosít a több évet érintő projektek esetén a felmerült költségek és a teljesítettség alapján történő árbevétel-elszámolásra.

Ahhoz, hogy az új szabályt alkalmazni tudjuk a 2020. évi beszámoló elkészítéséhez, új fogalmakkal kell megismerkednünk. Azonosítani kell a szerződéses elszámolási egységet, melyre az összemérés elvét fogjuk a jövőben alkalmazni. A teljesítési fokkal határozzuk meg azt a műszaki teljesítettséget, amely majd a megfelelő bevétel-elszámolás alapja lesz. A teljesítési fok kiszámítására kétféle lehetőség is van, amelyről a számviteli politikában kell dönteni. A teljesítési fok eszerint vagy az elvégzett munka költsége és a várható összköltség arányában, vagy pedig a szerződéses munka egy fizikai részének a teljesítése alapján kerül meghatározásra. A műszaki teljesítésnek megfelelően számlázott árbevételt pedig aktív-passzív elhatárolással korrigáljuk.

Fontos, hogy a többéves projektekre jellemző időközi szerződésmódosítás esetén nem kell az előző éveket módosítani. A várható összköltséget csak a szerződésmódosítás időpontjával és a szerződésmódosítás időpontját magában foglaló üzleti évben kell újraszámolni. A változás az érintett társaságok beszámolójának számos pozícióját érintheti. Ezért a 2020. évi beszámoló adataiban megváltozik a készletek, az elhatárolások, a céltartalékok és az árbevétel kimutatása is.

Céltartalék képzés a 2020. évi beszámoló elkészítése során

Szintén az új szemléletnek tekinthető, hogy a számviteli törvény szakít azzal a szokással, hogy céltartalékot csak várható kötelezettségre, várható költségre vagy egyéb nevesített esetekben lehessen képezni. A 2020. évi beszámoló elkészítésekor alkalmazandó új szabály szerint a társaságok hátrányos szerződések megkötése esetén a várható veszteségre is képezhetnek céltartalékot. Ez csak olyan szerződések esetében lesz alkalmazható, amelyekből nem lehet kilépni. A céltartalék a korábban említett szerződés-elszámolási egységre is képezhető, de ebben az esetben figyelemmel kell lenni arra, hogy már az adott évi esetleges veszteség megjelenik a műszaki teljesítettségnek megfelelő költség- és árbevétel elszámolással. Így ezzel a módszerrel csak a többéves szerződésekből fakadó jövőbeli veszteségeket lehet előrehozni.

Változásbejegyzési kérelem bejegyzésének időpontja 

A cégtörvény változásával a cégbíróság már nem a közgyűlés / taggyűlés időpontjára jegyzi be a változásokat, hanem lehetőség van arra, hogy a bejegyzési kérelemben megadjuk a változás hatályának napját. Természetesen ez a dátum a csak a döntést követő időpont lehet.

Kivételt képez ez alól a jegyzett tőke leszállítása, mert ebben az esetben a döntés a bejegyzés dátumától hatályos.

A fenitek magával hozták a számviteli törvény idevonatkozó módosítását is, melynek eredményeként mostantól a tőkeemelést a hatályossá válással könyveljük. A változás nem érintette viszont a jegyzett tőke emeléssel egyidejű tőketartalék befizetés elszámolását, így a tőketartalék továbbra is a bejegyzés dátumával könyvelendő. Így egy jegyzett tőke emeléssel egybekötött tőketartalék befizetésének könyvelési időpontja eltérhet, és így akár más években is jelenhet meg a beszámolóban. 

Pótbefizetésről való lemondás 

2020-tól lehetőség nyílik arra, hogy a tulajdonos lemondjon a korábban veszteség fedezetére teljesített pótbefizetésről. Amennyiben a tulajdonos így dönt, a pótbefizetés összegét a lemondás időpontjával át kell vezetni a lekötött tartalékból az eredménytartalékba.

Átalakulások könyvvizsgálata

Jelentős változás az átalakulások könyvvizsgálata kapcsán, hogy míg eddig minden átalakulásban résztvevő társaság vagyonmérleg-tervezete és végleges vagyonmérlege könyvvizsgálatra kötelezett volt, addig a változás értelmében a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket csak akkor kell könyvvizsgáltatni, ha az átalakulásban résztvevő társaságok a számviteli törvény alapján maguk is könyvvizsgálatra kötelezettek. A változás a végleges vagyonmérlegeket és vagyonleltárakat nem érinti.

Kisértékű tárgyi eszközök egyösszegű leírása

A 2020. évi beszámoló elkészítésekor figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy 2020. január 1-jétől lehetőség van a 200 000 forint alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek egy összegű terv szerinti értékcsökkenésére. Ez a szabály 2020-tól alkalmazható a 2020 előtt beszerzett, de még üzembe nem helyezett eszközökre is.

Behajthatatlan követelések áfája miatt megváltozó értékvesztés elszámolás

Az áfatörvény változása következtében változtak a behajthatatlan követelések áfa-visszaigénylésével kapcsolatos lehetőségek is. Így a jövőben egy esetlegesen behajthatatlannak minősített követelés esetében mérlegelni kell, hogy a jövőben a nettó vevőkövetelés vagy az áfával növelt összeg képezi az értékvesztés alapját. Mivel az érintett összeg visszaigénylésének számos feltétele van, a 2020. évi beszámoló elkészítése során körültekintőnek kell lennünk az értékvesztés elszámolása kapcsán is.

Sok új érdekes fogalom és új szemlélet jelent meg a számviteli törvényben a 2020. évtől hatályos változásokkal. Amennyiben kérdése merülne fel a 2020. évi beszámoló készítése kapcsán, forduljon bizalommal a HLB Magyarország munkatársaihoz, akik készséggel támogatják tanácsadóként a beszámolókészítés során felmerülő kérdésekben.

Kapcsolat
Ha kérdése van, forduljon hozzánk! Csapatunk készséggel áll rendelkezésére.
Lépjen velünk kapcsolatba!